1. Φόρουμ
  2. >
  3. Θεμα: English
  4. >
  5. "We did not use to drink coff…

"We did not use to drink coffee."

Μετάφραση:Δεν συνηθίζαμε να πίνουμε καφέ.

December 10, 2015

7 σχόλια


https://www.duolingo.com/profile/teotrip603

Καλησπέρα, Πoια είναι η μετάφραση του "We are not used to drink coffee" ?


https://www.duolingo.com/profile/D_..

Η πρόταση θα έπρεπε να είναι "We are not used to drinking coffee" και στα ελληνικά θα ήταν "Δεν είμαστε συνηθισμένοι (στο) να πίνουμε καφέ". Λέμε "I used to do something" ή "Ι am used to something".


https://www.duolingo.com/profile/jeanprendiville

Since the phrase refers to the past, I think "We were not used to drinking coffee" is a closer translation. The given translation may be literally correct but it not correct English.


https://www.duolingo.com/profile/Ioanna678593

Somebody English native speaker can write the correct phrase in English?


https://www.duolingo.com/profile/jamesphealy

We did not use to drink coffee is a correct phrase.

The implication is that we drink coffee now. We didn't drink it in the past, but now we do.

You could also say "We were not used to drinking coffee", it's also a correct phrase. It means that in the past, we weren't familiar with drinking coffee, or we didn't do it often.

Examples:

"We didn't use to drink coffee. Now, we drink it every morning."

"We weren't used to drinking coffee. When we drank espresso, it was a real shock!"

Not sure which one better matches up with συνηθίζω here.


https://www.duolingo.com/profile/AthinPetro

Νομίζω ότι ο χρόνος did+use είναι ο αόριστος στα ελληνικά δηλ. συνηθίσαμε και όχι ο παρατατικός δηλ. συνηθίζαμε.


https://www.duolingo.com/profile/Yaj0reNi

There is no such expression in British English as did not use! To drink coffee (Not sure it exists in American English either). If a past tense, it is as already raised (used) is the correct word. Does Duolingo ever correct its mistakes as many mistakes I have seen still remain months after?

Μάθε Αγγλικά αφιερώνοντας μόνο 5 λεπτά τη μέρα. Δωρεάν.