Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Chúng tôi dùng những miếng nhỏ để phủ bức tường lớn."

Dịch:We use small pieces to cover the large wall.

2 năm trước

7 Nhận xét


https://www.duolingo.com/ThuanLe10

Mình cũng bị wrong: "We use the small piece to cover the large wall."

2 năm trước

https://www.duolingo.com/ThuanLe10

Đã report lỗi cho Ad

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Trang1806

Pieces - những miếng nhỏ

8 tháng trước

https://www.duolingo.com/hongyanggreat

Small piece mieng nho Large wall tuong lon Cover phu

2 năm trước

https://www.duolingo.com/chomchom1433

Tại sao the small pieces lại không được?

2 năm trước

https://www.duolingo.com/ohsehun_pcy

câu cuối cùng mà sai, ô mẹ ơi

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Lecumen
Lecumen
  • 25
  • 910

we use the small pieces to cover the big wall

7 tháng trước