"Milk has many benefits."

Translation:Melk heeft veel voordelen.

3 years ago

1 Comment


https://www.duolingo.com/the_almighty_cow

Why is it "veel voordelen" and not "vele voordelen"?

1 year ago
Learn Dutch in just 5 minutes a day. For free.