Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Here is my credit card."

Dịch:Đây là thẻ tín dụng của tôi.

2 năm trước

3 Nhận xét


https://www.duolingo.com/bocapdn

Sao không phải "this is..." mà lại là "here is..."?

2 năm trước

https://www.duolingo.com/baoeb

sai roi

2 năm trước

https://www.duolingo.com/AnhKhoa008

10 tháng trước