"The earth is bigger than the moon."

Dịch:Trái đất thì lớn hơn mặt trăng.

2 năm trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/MiTiBAM

...and the sun is bigger than the earth.

2 năm trước

https://www.duolingo.com/TrangTrn739308

...

1 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.