Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"The earth is bigger than the moon."

Dịch:Trái đất thì lớn hơn mặt trăng.

2 năm trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/minhtri2005vn2

...and the sun is bigger than the earth.

2 năm trước

https://www.duolingo.com/TrangTrn739308

...

1 năm trước