Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

https://www.duolingo.com/duyenmomtoet

mất lingots

sao mình mua bài thi mà nó ko hiện lên cho vào thi.mất lingo mà cũng không có bài kiểm tra.là sao ???? là sao ???

2 năm trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/longhungthuy5

có khi bạn đã làm nó rồi

2 năm trước