https://www.duolingo.com/duyenmomtoet

mất lingots

sao mình mua bài thi mà nó ko hiện lên cho vào thi.mất lingo mà cũng không có bài kiểm tra.là sao ???? là sao ???

3 năm trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/longhungthuy5

có khi bạn đã làm nó rồi

3 năm trước
Học một ngôn ngữ chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.