"Onemoredayhaspassed."

Dịch:Một ngày nữa đã trôi qua.

3 năm trước

5 Nhận xét


https://www.duolingo.com/kiet96

cứ nghe day thành day thôi

2 năm trước

https://www.duolingo.com/mmocitizenz

One more day has passed, but I don't even do something meaning

1 năm trước

https://www.duolingo.com/ducdung2006

Omg

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Anna346369

1 ngày nữa trôi qua mà sao sai

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Danh925049

Viết đúng toàn báo sai, wtf

1 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.