"Tin nhắn thì quá nhỏ để đọc."

Dịch:The text is too small to read.

3 năm trước

5 Nhận xét


https://www.duolingo.com/iloveyou_712

the message is too small to read! cũng đc mà ad

3 năm trước

https://www.duolingo.com/NguyenCong112534

I think so

11 tháng trước

https://www.duolingo.com/khue3

Messager cũng đc mà

1 tháng trước

https://www.duolingo.com/LMinhTon6

Nó không đơn thuần chỉ một nghĩa đâu. :)))

3 tháng trước

https://www.duolingo.com/LMinhTon6

The text is too small to read.

3 tháng trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.