Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Không có sự khủng hoảng."

Dịch:There is no crisis.

2 năm trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/huebynight

Mình nghĩ "the" là một mạo từ xác định. Trong trường hợp này cuộc khủng hoảng này chưa hề xảy ra, chưa tồn tại nên chưa xác định. Ai biết rõ hơn xin chỉ giúp. Cám ơn.

10 tháng trước

https://www.duolingo.com/vanquangvp

Tại sao "There is no the crisis" lại không đúng nhỉ? Chẳng có nhẽ sau "No" không được dùng "the" à. Bạn nào giải thích giùm mình tí.

1 năm trước