"Không có sự khủng hoảng."

Dịch:There is no crisis.

3 năm trước

3 Nhận xét


https://www.duolingo.com/huebynight

Mình nghĩ "the" là một mạo từ xác định. Trong trường hợp này cuộc khủng hoảng này chưa hề xảy ra, chưa tồn tại nên chưa xác định. Ai biết rõ hơn xin chỉ giúp. Cám ơn.

1 năm trước

https://www.duolingo.com/vanquangvp

Tại sao "There is no the crisis" lại không đúng nhỉ? Chẳng có nhẽ sau "No" không được dùng "the" à. Bạn nào giải thích giùm mình tí.

1 năm trước

https://www.duolingo.com/thanh23587

have no crisis. sao không được

1 tháng trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.