1. Forum
  2. >
  3. Topic: Polish
  4. >
  5. "She kicked the ball into the…

"She kicked the ball into the goal."

Translation:Ona kopnęła piłkę do bramki.

December 13, 2015

6 Comments


https://www.duolingo.com/profile/br0d4
Mod
  • 1800

2012/12/13 "Ona kopnęła piłkę w bramkę." not accepted, reported.


https://www.duolingo.com/profile/k9f100

Hmm, I don't think it should be accepted, you would never say it this way.


https://www.duolingo.com/profile/br0d4
Mod
  • 1800

If it is allowed to say "kopnąć w publikę, słupek, poprzeczkę lub prosto w ciebie" (korpus języka polskiego), you may "strzelić w bramkę", "walić w bramkę" and "trafić w bramkę" (korpus ) - then it should be allowed to say "kopnąć w bramkę", even if someone would not say that - it is not wrong.


https://www.duolingo.com/profile/JPHQRO

Dlaczego 'a' w kopnał zmienie do 'ę' w kopnęła?


https://www.duolingo.com/profile/Jellei
Mod
  • 2

It was "ą" in "kopnął".

In Past tense, that's a common vowel change: "ął" from the male variant changes into "ęła" in the female one. You'd never have "ęł" in the male one nor "ąła" in the female one.


https://www.duolingo.com/profile/br0d4
Mod
  • 1800

W języku polskim czasowniki mają odrębne formy męską, żeńską i nijaką:

  1. Czasowniki dokonane - w czasie przeszłym i w trybie warunkowym (np.: http://sgjp.pl/leksemy/#266851/kopn%C4%85%C4%87 ) - czasowniki dokonane nie mają czasu teraźniejszego, a czas przyszły przybiera formę prostą, w którym nie rozróżnia się form męskiej, żeńskiej i nijakiej.
  2. Czasowniki niedokonane - w czasie przeszłym, w czasie przyszłym i w trybie warunkowym (np.: http://sgjp.pl/leksemy/#254592/kopa%C4%87 ) - czasowniki niedokonane mają formę złożoną czasu przyszłego.
Learn Polish in just 5 minutes a day. For free.