1. Forum
  2. >
  3. Topic: Polish
  4. >
  5. "Download the file."

"Download the file."

Translation:Pobierz plik.

December 14, 2015

4 Comments


https://www.duolingo.com/profile/kasika

Is "ściągnij plik" acceptable?


https://www.duolingo.com/profile/br0d4
Mod
  • 1797

https://www.duolingo.com/profile/dj___

Czy jest jakaś różnica pomiędzy “ściągnij” i “pobierz”?


https://www.duolingo.com/profile/br0d4
Mod
  • 1797

czasownik "ściągnąć" (dk) / "ściągać" (ndk) ma więcej znaczeń: https://sjp.pwn.pl/szukaj/%C5%9Bci%C4%85gn%C4%85%C4%87.html - por. "pobrać" (dk) / "pobierać" (ndk) https://sjp.pwn.pl/szukaj/pobra%C4%87.html

Learn Polish in just 5 minutes a day. For free.