Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Đã có nhiều người ở buổi hòa nhạc."

Dịch:There were many people at the concert.

2 năm trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/tsunablake

cho mình hỏi ngu chút, "There were many people in the concert" không được ạ?

2 năm trước

https://www.duolingo.com/NGUYENHAHUY

There were many people at the concert, there was many people at the concert, there are many people at the concert

1 năm trước