"Đã có nhiều người ở buổi hòa nhạc."

Dịch:There were many people at the concert.

2 năm trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/tsunablake

cho mình hỏi ngu chút, "There were many people in the concert" không được ạ?

2 năm trước

https://www.duolingo.com/NGUYENHAHUY

There were many people at the concert, there was many people at the concert, there are many people at the concert

1 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.