https://www.duolingo.com/profile/ChauLe3

English for Math level 1 (Overdue)

These questions are easy. But my main goal is want you practice math in English. I will give the tests of the level from low to high, it is increasingly difficult.

<h1>Question 1:</h1>

Imgur

<h1>Question 2</h1>

Imgur

<h1>Question 3</h1>

Imgur

<h1>Question 4</h1>

Imgur

<h1>Question 5</h1>

Imgur

<h1>Question 6</h1>

Imgur

<h1>Question 7</h1>

Imgur

<h1>Question 8</h1>

Imgur

<h1>Question 9</h1>

Imgur

<h1>Question 10</h1>

Imgur

<h1>Question 11</h1>

Imgur

<h1>Question 12</h1>

Imgur

Source: Khan Academy

December 15, 2015

17 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/MaxNguyen2003

đáp án là đáp án,

December 15, 2015

https://www.duolingo.com/profile/ChauLe3

là sao ?

December 15, 2015

https://www.duolingo.com/profile/MaxNguyen2003

thì đáp án là đáp án chứ là cái gì, khác đáp án hả :P

December 15, 2015

https://www.duolingo.com/profile/ChauLe3

ko phải nhé

December 15, 2015

https://www.duolingo.com/profile/Serena_Nhi

1, 22 metter

2, 6 ones

5 c

6 99

7 5

December 15, 2015

https://www.duolingo.com/profile/ChauLe3

1 đúng, 2 đúng, 5 sai, 6 đúng, 7 đúng nhé N

December 16, 2015

https://www.duolingo.com/profile/Autumn_Maple
<h1>Chị ơi, đây là câu trả lời của em nhé! ^_^</h1> <h1>Question 1:</h1>

Imgur

<h1>Question 2:</h1>

Imgur

<h1>Question 3:</h1>

Imgur

<h1>Question 4:</h1>

Imgur

<h1>Question 5:</h1>

Imgur

<h1>Question 6:</h1>

Imgur

<h1>Question 7:</h1>

Imgur

<h1>Question 8:</h1>

Imgur

<h1>Question 9:</h1>

Imgur

<h1>Question 10:</h1>

Imgur

<h1>Question 11:</h1>

Imgur

<h1>Question 12:</h1>

Imgur

December 15, 2015

https://www.duolingo.com/profile/ChauLe3

Em mùa thu đúng hết :D

December 16, 2015

https://www.duolingo.com/profile/Autumn_Maple

Em cảm ơn chị ChauLe3 :) Em thích tên chị gọi rồi đó xD

December 16, 2015

https://www.duolingo.com/profile/Ngochai..

2, six

3,four

4, a

5,b

6, 99

7, five

8, c

9, 148

12, 10

December 15, 2015

https://www.duolingo.com/profile/ChauLe3

tất cả các câu trả lời của bạn grass đều đúng

December 16, 2015

https://www.duolingo.com/profile/Klingon1234

1/ 22 meters 2/ 6 3/ 4 4/ Phương án 1 5/ Phương án 2 6/ 99 7/ 5 8/ Phương án 3 9/ 148 10/ 22 11/ 29 12/ 10

December 15, 2015

https://www.duolingo.com/profile/ChauLe3

correct

December 16, 2015

https://www.duolingo.com/profile/snow-pearl-girl
 1. 22
 2. 6
 3. 4
 4. A( hình đầu tiên)
 5. hình 2
 6. 99
 7. 5
 8. Hình cuối
 9. 148
 10. 22
 11. 29 ( độ xê)
 12. 10
December 16, 2015

https://www.duolingo.com/profile/ChauLe3

đúng hết nhưng lần sau trả lời bằng tiếng Anh nhé -_-

December 16, 2015

https://www.duolingo.com/profile/snow-pearl-girl

ukm. lam nhieu bai nhu vay nha

December 16, 2015

https://www.duolingo.com/profile/thaouyen_113

question 1 : 22

question 2: 6

question 3 : 4

question 4 :A

question 5 : hình thứ 2 nhaaaaaa

question 6: 99

question 7: 5

question 8 : Hình cuối ý nhaaaaaa

question 9 :148

question 10 :22

question 11 :29

question 12 :10

Thank you so much !

December 16, 2015
Học một ngôn ngữ chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.