Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Chúng tôi nghỉ vào buổi tối."

Dịch:We rest at night.

0
2 năm trước

3 Nhận xét


https://www.duolingo.com/DuongHuy5

Nếu dịch là 'We rest in the evening' thì co đúng ko mọi người ?

0
Trả lời2 năm trước

https://www.duolingo.com/Hung13081981

Yes

0
Trả lời2 năm trước

https://www.duolingo.com/BaoTran609632

mình cảm thấy dùng rest chưa chính xác lắm

0
Trả lời1 năm trước