"Chúng tôi nghỉ vào buổi tối."

Dịch:We rest at night.

3 năm trước

3 Nhận xét


https://www.duolingo.com/DuongHuy5

Nếu dịch là 'We rest in the evening' thì co đúng ko mọi người ?

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Hung13081981

Yes

2 năm trước

https://www.duolingo.com/BaoTran609632

mình cảm thấy dùng rest chưa chính xác lắm

1 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.