Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Chúng tôi nghỉ vào buổi tối."

Dịch:We rest at night.

2 năm trước

5 Nhận xét


https://www.duolingo.com/DuongHuy5

Nếu dịch là 'We rest in the evening' thì co đúng ko mọi người ?

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Hung13081981

Yes

2 năm trước

https://www.duolingo.com/BaoTran609632

mình cảm thấy dùng rest chưa chính xác lắm

1 năm trước

https://www.duolingo.com/vu2152006

ko dau

2 năm trước

https://www.duolingo.com/julia18042006

buồn quá

2 năm trước