Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Số còn lại của đội thì ở đâu?"

Dịch:Where is the rest of the team?

2 năm trước

4 Nhận xét


https://www.duolingo.com/tsunablake

câu này mới gặp lần đầu, hihi take note

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Lecumen
Lecumen
  • 25
  • 944

Không hiểu nghĩa của câu này lắm

2 năm trước

https://www.duolingo.com/hieuwl

Where is the remain of the team? có được không?

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Damsan2
Damsan2
  • 25
  • 105

Tại sao là is mà không phải là are?

3 tuần trước