"Số còn lại của đội thì ở đâu?"

Dịch:Where is the rest of the team?

2 năm trước

7 Nhận xét


https://www.duolingo.com/tsunablake

câu này mới gặp lần đầu, hihi take note

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Lecumen
Lecumen
  • 25
  • 989

Không hiểu nghĩa của câu này lắm

2 năm trước

https://www.duolingo.com/hieuwl

Where is the remain of the team? có được không?

1 năm trước

https://www.duolingo.com/TranThuong13

Remain là động từ bạn ơi, ở đây cần 1 danh từ.

1 tháng trước

https://www.duolingo.com/Damsan2

Tại sao là is mà không phải là are?

2 tháng trước

https://www.duolingo.com/NguyenCong112534

Me too

1 tháng trước

https://www.duolingo.com/NguyenCong112534

Tôi nghĩ số còn lại cũng nhiều người phải dùng are

1 tháng trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.