Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

https://www.duolingo.com/hienphamt

Finished my English Tree !

2 năm trước

8 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Usagiboy7
Usagiboy7
Mod
 • 25
 • 17
 • 14
 • 8
 • 6
 • 5
 • 4
 • 4
 • 3
 • 2
 • 17

Congratulations!! :D

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Awesomegirl4321
<h1>THATS GREAT KEEP GOING ON YOUR LANGUAGES! HAPPY LEARNING!{@style=color:coral}</h1>
2 năm trước

https://www.duolingo.com/A_User
A_User
 • 23
 • 11
 • 9
 • 7
 • 7
 • 7
 • 6
 • 4
 • 3
 • 3
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2

Congratulations!

2 năm trước

https://www.duolingo.com/ChauLe3
ChauLe3
 • 25
 • 25
 • 25
 • 25
 • 12
 • 11
 • 11
 • 8
 • 8
 • 8
 • 7
 • 7
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 4
 • 4
 • 3
 • 3
 • 124

congratulation!

2 năm trước

https://www.duolingo.com/hienphamt

Thanks all! :)

2 năm trước

https://www.duolingo.com/PhucQuang

How long have you finish it?

2 năm trước

https://www.duolingo.com/hienphamt

1 week - because i didn't have much time to do it

2 năm trước

https://www.duolingo.com/masterkiller2003

congratulations

2 năm trước