1. Diễn đàn
  2. >
  3. Chủ đề English
  4. >
  5. "I have assumed that he has g…

"I have assumed that he has gone home."

Dịch:Tôi đã cho rằng anh ấy đã đi về nhà.

December 16, 2015

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/luta.lu

Tôi nhận thấy rằng anh ấy đã về nhà, không được sao?

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.