Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"I have assumed that he has gone home."

Dịch:Tôi đã cho rằng anh ấy đã đi về nhà.

2 năm trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/luta.lu
luta.lu
  • 15
  • 10
  • 6
  • 264

Tôi nhận thấy rằng anh ấy đã về nhà, không được sao?

1 năm trước