"Ihaveassumedthathehasgonehome."

Dịch:Tôi đã cho rằng anh ấy đã đi về nhà.

3 năm trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/luta.lu
luta.lu
  • 15
  • 10
  • 7

Tôi nhận thấy rằng anh ấy đã về nhà, không được sao?

1 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.