Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"I have assumed that he has gone home."

Dịch:Tôi đã cho rằng anh ấy đã đi về nhà.

2 năm trước

7 Nhận xét


https://www.duolingo.com/luta.lu
luta.lu
  • 15
  • 10
  • 4
  • 225

Tôi nhận thấy rằng anh ấy đã về nhà, không được sao?

1 năm trước

https://www.duolingo.com/TPhng8

Tớ không biết

11 tháng trước

https://www.duolingo.com/TPhng8
11 tháng trước

https://www.duolingo.com/longhd1

tôi đã đoán rằng anh ấy đã đi về nhà. why not?

2 năm trước

https://www.duolingo.com/marakata
marakata
Mod
  • 12
  • 10
  • 8
  • 6

đoán trong tiếng Anh là guess bạn ơi.

guess thì chỉ chắc 50%,

assume thì bạn chắc chắn 100%

2 năm trước

https://www.duolingo.com/chungtl9x

Tôi đã cho rằng anh ấy đã đến nhà. Tại sao lại sai

2 năm trước

https://www.duolingo.com/phuong806414

"Đi về nhà" chưa chắc đã "đến nhà", bạn nhé!!!

4 tháng trước