1. Forum
  2. >
  3. Topic: Polish
  4. >
  5. "What is there at the bottom?"

"What is there at the bottom?"

Translation:Co jest tam na dole?

December 16, 2015

9 Comments


https://www.duolingo.com/profile/NishuPL

Nie może być 'dnie'?


https://www.duolingo.com/profile/Vengir

Kurs jest w becie od niecałego tygodnia, a twórcy kursu nie byli w stanie przewidzieć wszystkich możliwych odpowiedzi. Jeśli zauważysz coś, co powinno zostać zaakceptowane, zgłoś błąd przyciskiem „Report”.


https://www.duolingo.com/profile/alisa488338

In the construction "There is " nie ma slowa "tam"


https://www.duolingo.com/profile/Jellei
Mod
  • 3

True. But there is no "there is" here. It's the real 'there'.


https://www.duolingo.com/profile/alisa488338

If it isn`t the construction "there is" , then in this question "there" should be at the end of the sentence. In general, this sentece sounds like the Polish one.


https://www.duolingo.com/profile/Jakob174045

I second that. The english sentence sounds a bit like "What do we have at the bottom?" Maybe a better phrase would be "What is down there?"

Learn Polish in just 5 minutes a day. For free.