"They have called the police."

Dịch:Họ đã gọi cảnh sát.

12/17/2015, 7:23:33 AM

8 Nhận xét


https://www.duolingo.com/thuyduongcva7

tui viết:ho da goi den cho canh sat . ko đúng à

6/4/2016, 3:28:22 AM

https://www.duolingo.com/chung799514

Thừa như

8/1/2017, 1:25:32 PM

https://www.duolingo.com/thienduong10

họ đã gọi điện cho cảnh sát

12/17/2015, 7:23:33 AM

https://www.duolingo.com/thulethanh

"Họ đã có gọi cho cảnh sát" cũng sai:(

10/24/2016, 12:49:20 PM

https://www.duolingo.com/chung799514

Vì điên

8/1/2017, 1:25:49 PM

https://www.duolingo.com/ThanhChels

"họ đã báo cảnh sát" bị cho là sai. dịch máy móc quá

3/20/2017, 5:28:28 PM

https://www.duolingo.com/chung799514

Cũng đúng

8/1/2017, 1:25:11 PM

https://www.duolingo.com/Trinh849627

Tại sao mình bấm : họ đã gọi điện cho cảnh sát . Thì bị báo sai????

8/21/2017, 1:51:56 PM

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.