Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"I want to eat rice."

Dịch:Tôi muốn ăn cơm.

2 năm trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Anz23X

Mày thấy khó nhưng tao thấy dễ.........

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Thietnguye14

Mày thì dễ nhưng tao thấy khó

4 tháng trước