"I will exercise every day."

Dịch:Tôi sẽ tập luyện mỗi ngày.

3 năm trước

6 Nhận xét


https://www.duolingo.com/QuocBaoNgu

Dù đã đọc đúng 100% nhưng cứ luôn báo là đọc sai "every day" là sao?

2 năm trước

https://www.duolingo.com/vitcon1992

Every day thì sao lại có will đc? Thì hiện tại đơn mà

3 năm trước

https://www.duolingo.com/-...Dilys...-

mk thì chẳng bao h tập thể dục mỗi ngày cả. trừ những hôm có thể dục

1 năm trước

https://www.duolingo.com/DjWalkerz

Tap luyen la pratise ma

1 năm trước

https://www.duolingo.com/DjWalkerz

Cha hieu

1 năm trước

https://www.duolingo.com/DjWalkerz

Ad sua lai coi

1 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.