Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Tôi thích trà."

Dịch:I like tea.

2 năm trước

3 Nhận xét


https://www.duolingo.com/CngChaTomo6

Ko ai bình luận à ?

2 năm trước

https://www.duolingo.com/longkhanhkd35

yes

2 năm trước

https://www.duolingo.com/phuongvu55738

no comment

1 năm trước