"Chúng tôi sống cùng nhau mặc dù chúng tôi không phải là một gia đình."

Dịch:We live together even though we are not a family.

2 năm trước

11 Nhận xét


https://www.duolingo.com/myloveknight

even trong câu này có tác dụng gì nhỉ mọi người. bỏ đi có ảnh hưởng đến nghĩa của câu không

2 năm trước

https://www.duolingo.com/NguyenHaoNam

Được nhé... Nếu bỏ even phải dùng although nhé....

1 năm trước

https://www.duolingo.com/VNguynMinh16

even làm mạnh nghĩa cho câu thôi bạn ạ. Bỏ even đi thì dùng although hoặc though đều được nhưng nó không nhấn mạnh về nghĩa như even though

1 năm trước

https://www.duolingo.com/ChuTrnNguy

Dùng although dc k

2 năm trước

https://www.duolingo.com/NguyenHaoNam

Được... Dùng although thì bỏ even though

1 năm trước

https://www.duolingo.com/KhueShark

tại sao "although" lại không được vậy ad?

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Ngocnguyen572137

mình cũng dùng although thay cho even though -.-

2 năm trước

https://www.duolingo.com/TnNguyn261630

Sao có kết quả sẵn ta. Không cần nhập.

1 năm trước

https://www.duolingo.com/NGUYENHAHUY

We live together even though We are not a family,We live together even though We are not a family,

1 năm trước

https://www.duolingo.com/NGUYENHAHUY

We live together even though We are not a family, We live together even though We are not a family

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Selinaer
1 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.