Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"The health"

Dịch:Sức khoẻ

2 năm trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/trungnth

đáp án "Sức khoẻ" là sai về chính tả vì dấu hỏi phải đặt ở chữ o, sức khỏe là đáp án chính xác.

2 năm trước

https://www.duolingo.com/mandrake411

bác cứ vui tính chứ bây giờ unikey nó bỏ dấu chỗ đó biết sao h :))

2 năm trước