Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

https://www.duolingo.com/Serena_Nhi

Lưu trữ những Thảo luận quan trọng!!!

Chào các bạn, trên thảo luận, mọi người luôn cung cấp những kiến thức Tiếng Anh, những bí quyết học tiếng Anh,... nhưng sau một thời gian thì bị dìm mất. Mặc dù các bạn có thể like để tránh bị dìm nhưng không thể dài lâu được. Chính vì vậy, mình làm riêng một topic chuyên đánh dấu những cái quan trọng trên thảo luận. Các bạn có thể giúp mình thêm phần nào đó. Chỉ cần lưu link của thảo luận này các bạn có thể tìm kiếm dễ dàng những gì mình cần!

{@style=background-image: -webkit-gradient( linear, left top, right top, color-stop(0, #f22), color-stop(0.15, #f2f), color-stop(0.3, #22f), color-stop(0.45, #2ff), color-stop(0.6, #2f2),color-stop(0.75, #2f2), color-stop(0.9, #ff2), color-stop(1, #f22) );background-image: gradient( linear, left top, right top, color-stop(0, #f22), color-stop(0.15, #f2f), color-stop(0.3, #22f), color-stop(0.45, #2ff), color-stop(0.6, #2f2),color-stop(0.75, #2f2), color-stop(0.9, #ff2), color-stop(1, #f22) );color:transparent;-webkit-background-clip: text;background-clip: text;} Về Tiếng Anh:

Những câu giao tiếp Tiếng Anh thông thường 12 by EdogawaConan2005, Học phát âm tiếng Anh thế nào cho đúng chuẩn Mỹ?

Cách dùng Almost by TeamSiberg

Vietnamese Food, Từ vựng Tiếng Anh về thời tiết, Hơn 10000 bộ phim cùng phụ đề Tiếng Anh để luyện, Những phần mềm giải toán bằng tiếng Anh, Cấu trúc chung của một câu tiếng Anh by ChauLe3

Cách sử dụng “talk to” và “talk with” by gummybearcute

Các âm và bảng phiên âm quốc tế trong tiếng Anh by TuanNguyen850358

{@style=background-image: -webkit-gradient( linear, left top, right top, color-stop(0, #f22), color-stop(0.15, #f2f), color-stop(0.3, #22f), color-stop(0.45, #2ff), color-stop(0.6, #2f2),color-stop(0.75, #2f2), color-stop(0.9, #ff2), color-stop(1, #f22) );background-image: gradient( linear, left top, right top, color-stop(0, #f22), color-stop(0.15, #f2f), color-stop(0.3, #22f), color-stop(0.45, #2ff), color-stop(0.6, #2f2),color-stop(0.75, #2f2), color-stop(0.9, #ff2), color-stop(1, #f22) );color:transparent;-webkit-background-clip: text;background-clip: text;} Về Duolingo

Cách gõ kiểu chữ trang trí trên Duolingo by EdogawaConan2005 and ChauLe3

{@style=background-image: -webkit-gradient( linear, left top, right top, color-stop(0, #f22), color-stop(0.15, #f2f), color-stop(0.3, #22f), color-stop(0.45, #2ff), color-stop(0.6, #2f2),color-stop(0.75, #2f2), color-stop(0.9, #ff2), color-stop(1, #f22) );background-image: gradient( linear, left top, right top, color-stop(0, #f22), color-stop(0.15, #f2f), color-stop(0.3, #22f), color-stop(0.45, #2ff), color-stop(0.6, #2f2),color-stop(0.75, #2f2), color-stop(0.9, #ff2), color-stop(1, #f22) );color:transparent;-webkit-background-clip: text;background-clip: text;} Khác:

Januarary: English Month

Vocabla - Ứng dụng học từ vựng bổ ích by ChauLe3

Từ điển Anh-Việt by EC

Tạo video

Trang học tiếng Anh

5
2 năm trước
1

11 Nhận xét