Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Tôi xem viên đá."

Dịch:I look at the stone.

2 năm trước

3 Nhận xét


https://www.duolingo.com/minhtri157

i see the rock

2 năm trước

https://www.duolingo.com/HuyNH_GHCM

I watch the rock không được sao ?

2 năm trước

https://www.duolingo.com/khue3
khue3
  • 22
  • 24

Ko

2 tuần trước