"Tôi xem viên đá."

Dịch:I look at the stone.

2 năm trước

3 Nhận xét


https://www.duolingo.com/minhtri157

i see the rock

2 năm trước

https://www.duolingo.com/HuyNH_GHCM

I watch the rock không được sao ?

2 năm trước

https://www.duolingo.com/khue3

Ko

2 tháng trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.