1. Diễn đàn
  2. >
  3. Chủ đề Duolingo
  4. >
  5. CÁC BẠN CÓ BIẾT NGHĨA CỦA CÁC…

https://www.duolingo.com/profile/nguyen32mayman

CÁC BẠN CÓ BIẾT NGHĨA CỦA CÁC CÂU NÀY KHÔNG ???

  1. A picture is worth a thousand words

2.A miss is as good as mile

  1. Diligance is the mother of forture

  2. It is the first step that costs

  3. A bad beginning makes a good ending

  4. New one in , old one out

  5. Handsome is an handsome dose

ĐÂY LÀ ĐỀ MÌNH CHÉP Ở VÀI BẢNG ANH NÊN CÓ THỂ SAI CHÚT VÌ CHỮ XẤU QUÁ (HEHE)

December 18, 2015

0 Nhận xét

Học một ngôn ngữ chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.