Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

https://www.duolingo.com/nguyen32mayman

CÁC BẠN CÓ BIẾT NGHĨA CỦA CÁC CÂU NÀY KHÔNG ???

nguyen32mayman
 • 13
 • 7
 • 4
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 1. A picture is worth a thousand words

2.A miss is as good as mile

 1. Diligance is the mother of forture

 2. It is the first step that costs

 3. A bad beginning makes a good ending

 4. New one in , old one out

 5. Handsome is an handsome dose

ĐÂY LÀ ĐỀ MÌNH CHÉP Ở VÀI BẢNG ANH NÊN CÓ THỂ SAI CHÚT VÌ CHỮ XẤU QUÁ (HEHE)

2 năm trước

0 Nhận xét