Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Bạn sẽ mở cửa."

Dịch:You are going to open the door.

2 năm trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/thaolu2
thaolu2
  • 21
  • 17
  • 8
  • 8
  • 4
  • 3

I love you everybody

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Bee314
Bee314
  • 25
  • 24
  • 11

you will leave the door open khong duoc a

1 năm trước