1. Forum
 2. >
 3. Topic: Duolingo
 4. >
 5. Slow Finnish - Chapter 8d - M…

https://www.duolingo.com/profile/Zzzzz...

Slow Finnish - Chapter 8d - Mitä työtä teet?

Kieltolauseet - Negations

Verbs in negative statements and questions comprise of two parts: the negative verb and main verb. With type 1 verbs the main verb is formed from the stem.

 • asu/n -> asu
 • ymmärrä/n -> ymmärrä
 • soita/n -> soita
 • auta/n -> auta

With type 3 verbs you need to add -e to the stem to form the main verb.

 • kävel/e/n -> kävele
 • men/e/n -> mene
 • tul/e/n -> tule
 • ol/e/n -> ole

Only the negative verbs conjugate. The main verb always looks the same.

 • en muista I do not remember
 • et muista you do not remember
 • hän ei muista he/she does not remember
 • emme muista we do not remember
 • ette muista you do not remember
 • he eivät muista they do not remember

With to have, you use the word ei.

 • minulla ei ole I do not have
 • sinulla ei ole you do not have
 • hänellä ei ole he/she does not have
 • meillä ei ole we do not have
 • teillä ei ole you do not have
 • heillä ei ole they do not have

The thing you do not have is in the partitive.

 • Minulla ei ole koiraa.
 • Sinulla ei ole autoa.
 • Hänellä ei ole kirjaa.

In questions, you add the interrogative particle -ko/kö to the negative verb.

 • Etkö rakasta vaimoasi? Do you not love your wife?
 • Ettekö kirjoita johtajalle? Will you not write to the director?
 • Eikö sinulla ole kissaa? Do you not have a/the cat?

Vaan - But

You have already learned the word mutta, which is used with positive statements.

 • Asun Suomessa, mutta olen kotoisin Ruotsista. I live in Finland, but I am from Sweden.
 • Pidän hänestä, mutta rakastan sinua. I like him/her, but I love you.

In negative statements, vaan is used instead of mutta in the meaning but instead.

 • En asu Suomessa vaan Venäjällä. I do not live in Finland but in Russia.
 • En rakasta sinua vaan häntä. I do not love you but him/her.
 • En istu vaan seison. I am not sitting but standing.
 • Juna ei lähde tänään vaan huomenna. The train does not leave today but tomorrow.

However, if the negative statement is followed by a positive statement or vice versa, and the subject is not doing something instead of something else, you use mutta. (I need to check this explanation!)

 • En puhu ruotsia, mutta puhun norjaa. I do not speak Swedish, but I speak Norwegian.
 • En asu Suomessa, mutta olen kotoisin Helsingistä. I do not live in Finland, but I am from Helsinki.

Harjoitus 1

Käännä englanniksi.

 • En lue aamulla sanomalehteä vaan kirjaa.
 • Asut Suomessa, mutta et puhu suomea.
 • Eikö hän etsi minua?
 • Ymmärrän ruotsia, mutta en ymmärrä tanskaa.
 • Anteeksi, en puhu suomea.
 • Emme opiskele kiinaa vaan japania.
 • Teillä ei ole koiraa.
 • Veljelläsi ei ole vaimoa.
 • Ettekö rakasta meitä?
 • He eivät odota teitä.
 • Emmekö auta lääkäriä?
 • Sihteeri ei soita poliisille.
 • Eikö opettaja lue meille tänään?
 • Etkö kanna koiraa puistoon?
 • En tule huomenna vaan tänään.
 • Emmekö mene Australiaan?
 • He eivät pidä pullasta.

Harjoitus 2

Käännä suomeksi.

 • I am not a nurse but a doctor.
 • You (singular) do not understand me.
 • He is not looking for me.
 • We do not write to her.
 • The lawyer does not call the doctor.
 • I live in China, but I do not speak Chinese.
 • I am not going to Berlin but to Paris.
 • My plane will not come today but tomorrow.
 • Are you (plural) not going to the city?
 • My child is not sleeping.
 • Are you (singular) not helping them?
 • They are not writing to her.
 • The police officer is not looking for my brother but my father.
 • The farmer does not have a horse.
 • I do not like pulla.
 • Are you not German?
 • I do not speak Italian, but I do speak Spanish.

 • hieho heifer
 • väsyttää to feel tired
 • no well
 • miks = miksi why
 • jaksaa to have the energy

Let me know what you thought about the lesson. Should you have any questions or suggestions, please comment below. Here is a link to the previous lesssons: https://www.duolingo.com/comment/10579104

Hei!

December 18, 2015

2 Comments


https://www.duolingo.com/profile/Zzzzz...

VASTAUKSET

Harjoitus 1

 • I do not read a newspaper in the morning but a book.
 • You live in Finland, but you do not speak Finnish.
 • Is he/she not looking for me?
 • I understand Swedish, but I do not understand Danish.
 • Sorry, I do not speak Finnish.
 • We are not studying Chinese but Japanese.
 • You do not have a dog.
 • Your brother does not have a wife.
 • Do you not love us?
 • They are not waiting for you.
 • Are we not helping the doctor/will we not help the doctor?
 • The secretary does not call the police.
 • Will the teacher not read to us today?
 • Are you not carrying the dog to the park?
 • I will not come tomorrow but today.
 • Are we not going to Australia?
 • They do not like pulla.

Harjoitus 2

 • En ole sairaanhoitaja vaan lääkäri.
 • Et ymmärrä minua.
 • Hän ei etsi minua.
 • Emme kirjoita hänelle.
 • Asianajaja ei soita lääkärille.
 • Asun Kiinassa, mutta en puhu kiinaa.
 • En mene Berliiniin vaan Pariisiin.
 • Lentokoneeni ei tule tänään vaan huomenna.
 • Ettekö mene kaupunkiin?
 • Lapseni ei nuku.
 • Etkö auta heitä?
 • He eivät kirjoita hänelle.
 • Poliisi ei etsi veljeäni vaan isääni.
 • Maanviljelijällä ei ole hevosta.
 • En pidä pullasta.
 • Etkö ole saksalainen?
 • En puhu italiaa, mutta puhun espanjaa.

https://www.duolingo.com/profile/widle

Kiitos.

Almost wrote “You are not a dog” for one of the sentences. :)

Learn a language in just 5 minutes a day. For free.