Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"I like his style."

Dịch:Tôi thích phong cách của anh ấy.

2 năm trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/nguyen.le_24-08

không nghe ra từ style

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Dr.NguyenAn

Me too

1 năm trước