"Anh ấy đã đạt mục tiêu của mình."

Dịch:He reached his goal.

3 năm trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/NGUYENHAHUY

He reached his goal, He reached his goal, He reached his goal, He reached his goal, He reached his goal, He reached his goal, He reaches his goal, He reached his goal, He reached his goal, He reached his goal

1 năm trước

https://www.duolingo.com/ngnnguyn837738

He reachs his goal

1 tháng trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.