Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Anh ấy đã đạt mục tiêu của mình."

Dịch:He reached his goal.

2 năm trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/NGUYENHAHUY

He reached his goal, He reached his goal, He reached his goal, He reached his goal, He reached his goal, He reached his goal, He reaches his goal, He reached his goal, He reached his goal, He reached his goal

1 năm trước