https://www.duolingo.com/profile/ChauLe3

Wodoku game

Trò chơi Sudoku gồm 2 loại: Sudoku 9 và Sudoku 6. Sudoku 9 là một hình vuông lớn gồm 9 hàng và 9 cột, được chia thành 9 vùng. Mỗi hàng, cột và vùng phải chứa tất cả các chữ số từ 1 đến 9; mỗi chữ số chỉ xuất hiện một lần trong mỗi hàng, cột và vùng. Sudoku 6 có hình thức đơn giản hơn, chỉ bao gồm 6 hàng, 6 cột và 6 vùng.

Nếu thay số bằng chữ trong các ô Sudoku thì chúng ta sẽ có Wodoku. Wodoku cũng bao gồm 2 loại là Wodoku 9 và Wodoku 6. Trong Wodoku, mỗi từ cũng chỉ xuất hiện một lần ở mỗi hàng, cột và vùng. Để bạn dễ theo dõi và dễ học khi giải câu đó, cuốn sách sử dụng nhiều màu cho các ô chứa các từ khác nhau.

Wodoku sẽ có thực hành bằng cách yêu cầu bạn điền từ thích hợp vào các ô trống, sau đó đọc to những từ đó. Việc này sẽ giúp bạn nhớ từ lâu hơn. Nếu không biết nghĩa của một từ, xin hãy xem phần nghĩa của từ.

<h1>Chúc mọi người chơi vui vẻ</h1>

Hình 1:

Imgur

{@ style = color: RED}Vocabulary:

  • circle /ˈsərkəl / hình tròn

  • pentagon /ˈpentəˌgän / hình ngũ giác

  • triangle /ˈtrīˌaNGgəl / hình tam giác

  • rectangle /ˈrekˌtaNGgəl / hình chữ nhật

  • square /skwe(ə)r / hình vuông

  • ellipse /iˈlips / hình bầu dục

Hình 2

Imgur

December 19, 2015

12 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/SLEEP_BUG

Nếu thay circle= 1, square=2, triangle=3, ellipse= 4, pentagon=5, rectangle=6 ( tính theo hàng dọc đầu tiên hình 1) thì cuối hàng này là rectangle =6

Thông cảm em dùng đt:

1-6-3|2-4-5

2-5-4|1-6-3

3-1-6|4-5-2

4-2-5|3-1-6

5-4-2|6-3-1

6-3-1|5-2-4

December 19, 2015

https://www.duolingo.com/profile/ChauLe3

em định sodoku hóa nó à

December 19, 2015

https://www.duolingo.com/profile/SLEEP_BUG

Vì em dùng đt, với viết vậy dễ nhìn và tính hơn

December 19, 2015

https://www.duolingo.com/profile/ChauLe3

rối quá, em hãy viết các từ từng hàng 1 cho chị -_-

December 19, 2015

https://www.duolingo.com/profile/SLEEP_BUG

Circ- recta- trian- squa-ellip-penta

Squa-penta-ellip-circ-rect-trian

Trian-circ-recta-ellip-penta-squar

Ellip-squre-penta-trian-circ-rect

Penta-ellip-square-rect-trian-circ

Rect-trian-circ-penta-square-ellip

December 19, 2015

https://www.duolingo.com/profile/SLEEP_BUG

Tương tự hình 2, em cũng thay apple=1, pear=2, cherry=3, banana=4, orange=5,lemon=6

1-4-3|5-6-2

5-2-6|1-4-3

3-1-4|6-2-5

6-5-2|3-1-4

2-6-5|4-3-1

4-3-1|2-5-6

App-ban-cher-oran-lem-pear

Oran-pear-lem-app-ban-cher

Cher-app-ban-lem-pear-oran

Lem-oran-pear-cher-app-ban

Pear-lem-oran-ban-cher-app

Ban-cher-app-pear-oran-lem

December 19, 2015

https://www.duolingo.com/profile/sn2005

Hơi bị giỏi

Hình 1

Imgur

Hình 2:

apple-banana-cherry-orange-lemon-pear

orange-pear-lemon-apple-banana-cherry

cherry-apple-banana-lemon-pear-orange

lemon-orange-pear-cherry-apple-banana

pear-lemon-orange-banana-cherry-apple

banana-cherry-apple-pear-orange-lemon

December 19, 2015

https://www.duolingo.com/profile/Pretty-girl-1307

Hình 1 bằng hình còn hình 2 bằng chữ là sao dzậy????????

December 20, 2015

https://www.duolingo.com/profile/sn2005

Lười :P

December 20, 2015

https://www.duolingo.com/profile/Pretty-girl-1307

Đáp án của em nè:

Hình 1:

circle-rectangle-triangle-square-ellipse-pentagon

square-pentagon-ellipse-circle-rectangle-triangle

triangle-cirlcle-ellipse-rectangle-pentagon-square

ellipse-square-pentagon-triangle-circle-rectangle

pentagon-ellipse-square-rectangle-triangle-circle

rectangle-triangle-circle-pentagon-square-ellipse

Hình 2:

apple-banana-cherry-orange-lemon-pear

orange-pear-lemon-apple-banana-cherry

cherry-apple-banana-lemon-pear-orange

lemon-orange-pear-cherry-apple-banana

pear-lemon-orange-banana-cherry-apple

banana-cherry-apple-pear-orange-lemon

Tặng chị 5 lings. Khi nào có Sudoko nữa gọi em nhá. Mấy cái Sudoko này em rành lắm đó

December 19, 2015

https://www.duolingo.com/profile/ChauLe3

thanks :D

December 20, 2015

https://www.duolingo.com/profile/Pretty-girl-1307

sao lại thanks

December 22, 2015
Học một ngôn ngữ chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.