"The biology student writes an essay about evolution."

Translation:Studentka biologii pisze wypracowanie o ewolucji.

December 19, 2015

1 Comment


https://www.duolingo.com/Stray152

Myślę, że słowa "esej" i "referat" też powinny być akceptowane, zwłaszcza że chodzi o studenta, studenci to już raczej piszą eseje albo referaty, nie wypracowania - wypracowania pisze się w szkole. :)

I think words like "esej" and "referat" should also be accepted, especially when it comes to a student, a student is more likely to write "esej" or "referat", not "wypracowanie" - you write "wypracowanie" at school. :)

December 19, 2015
Learn Polish in just 5 minutes a day. For free.