https://www.duolingo.com/profile/Quan_Nguyen.1997

mất streak ???? @@

Mình bỏ học một hôm mà streak hết sạch mất tiêu T.T do quy định của trang này là vậy hay do mình bị hack vậy mọi người ????

December 19, 2015

5 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/Thanhhuong137

Quy định đấy!!!!

December 19, 2015

https://www.duolingo.com/profile/sn2005

Tốt nhất nên mua Streak Freeze dự phòng

December 20, 2015

https://www.duolingo.com/profile/minhnhathuynh

chứ sao, streak có nghĩa là đường thẳng liên tiếp mà

December 20, 2015

https://www.duolingo.com/profile/xuanhienchess

{@ style = color:BLUE}QUY ĐỊNH ĐẤY

December 20, 2015

https://www.duolingo.com/profile/Quan_Nguyen.1997

cảm ơn mọi người nha, kinh nghiệm đắng cay T_T

December 20, 2015
Học một ngôn ngữ chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.