https://www.duolingo.com/Quan_Nguyen.1997

mất streak ???? @@

Mình bỏ học một hôm mà streak hết sạch mất tiêu T.T do quy định của trang này là vậy hay do mình bị hack vậy mọi người ????

3 năm trước

5 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Thanhhuong137
Thanhhuong137
 • 21
 • 12
 • 11
 • 11
 • 10
 • 10
 • 10
 • 10
 • 10
 • 9
 • 9
 • 9
 • 9
 • 8
 • 8
 • 8
 • 8
 • 7
 • 5
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2

Quy định đấy!!!!

3 năm trước

https://www.duolingo.com/sn2005

Tốt nhất nên mua Streak Freeze dự phòng

3 năm trước

https://www.duolingo.com/minhnhathuynh

chứ sao, streak có nghĩa là đường thẳng liên tiếp mà

3 năm trước

https://www.duolingo.com/xuanhienchess

{@ style = color:BLUE}QUY ĐỊNH ĐẤY

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Quan_Nguyen.1997

cảm ơn mọi người nha, kinh nghiệm đắng cay T_T

3 năm trước
Học một ngôn ngữ chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.