Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Lật sang trang"

Dịch:Turn the page

2 năm trước

3 Nhận xét


https://www.duolingo.com/HngGiang334613

Flip to page cũng đâu có sai

1 năm trước

https://www.duolingo.com/thaolu2
thaolu2
  • 21
  • 17
  • 8
  • 8
  • 4
  • 3

Turn to page thế là sai, hic

2 năm trước

https://www.duolingo.com/LanAnhBi6

mk vít turn to page -_-

1 tuần trước