"Lật sang trang"

Dịch:Turn the page

3 năm trước

4 Nhận xét


https://www.duolingo.com/HngGiang334613

Flip to page cũng đâu có sai

1 năm trước

https://www.duolingo.com/thaolu2
thaolu2
  • 22
  • 17
  • 8
  • 8
  • 4
  • 3

Turn to page thế là sai, hic

3 năm trước

https://www.duolingo.com/LanAnhBi6

mk vít turn to page -_-

5 tháng trước

https://www.duolingo.com/ThoaNguyen826553

Turn page không được hả mn?

1 tháng trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.