"Lật sang trang"

Dịch:Turn the page

2 năm trước

3 Nhận xét


https://www.duolingo.com/HngGiang334613

Flip to page cũng đâu có sai

1 năm trước

https://www.duolingo.com/thaolu2
thaolu2
  • 21
  • 17
  • 8
  • 8
  • 4
  • 3

Turn to page thế là sai, hic

2 năm trước

https://www.duolingo.com/LanAnhBi6

mk vít turn to page -_-

2 tháng trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.