"Đây là một mẫu thử."

Dịch:Here is a sample.

3 năm trước

5 Nhận xét


https://www.duolingo.com/trandanh2

Nghĩa của " thử" ở đâu trong đáp án, admin? Tôi nghĩ nên là " test sample"

3 năm trước

https://www.duolingo.com/daicacongan

Here's a sample cũng sai là sao

2 năm trước

https://www.duolingo.com/lam790410

Why not "there"

2 năm trước

https://www.duolingo.com/nhattrang233

nên là " test sample" đó

1 năm trước

https://www.duolingo.com/LThanhHoa1

tai sao khong duoc la "model"

1 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.