1. Φόρουμ
  2. >
  3. Θεμα: English
  4. >
  5. "She has presented her idea."

"She has presented her idea."

Μετάφραση:Αυτή έχει παρουσιάσει την ιδέα της.

December 20, 2015

4 σχόλια


https://www.duolingo.com/profile/Gkouskous

Πως μπορώ να καταλάβω σε μια πρόταση στα αγγλικά αν είναι "αυτή έχει παρουσιάσει την ιδέα της" ή "αυτή παρουσίασε την ιδέα της" αφού και στα δυο τα βγάζει σωστά;


https://www.duolingo.com/profile/ssurprize

Σε μια πιο αυστηρή (λέξη προς λέξη) μετάφραση, όπου έχει "has/have" αντιστοιχεί το "έχει/έχω". Νοηματικά είναι και τα δύο δεκτα επειδή αναφέρονται και τα δύο στο παρελθόν.


https://www.duolingo.com/profile/Gkouskous

Σε ευχαριστώ πολύ!


https://www.duolingo.com/profile/Ioanna678593

Νομίζω ότι είναι λάθος του συστήματος και σε αυτή την άσκηση και σε άλλες του παρακειμένου. Ο αόριστος δηλώνει κάτι που έγινε στο παρελθόν σε μη ακριβή χρονολογία ή στιγμη ενώ ο παρακείμενος δηλώνει κάτι που έγινε μεν στο παρελθόν αλλά κοντά (κείμενος παρά) σε μια άλλη πράξη π.χ. "Αυτή έχει παρουσιάσει την ιδέα της" στο παρελθόν, τώρα που μιλάμε έχει ήδη ολοκληρωθεί η παρουσίαση. "Αυτή παρουσίασε την ιδέα της" ίσως πέρυσι ίσως πριν μία ώρα, ίσως πριν από ένα λεπτό,δεν είναι σαφώς καθορισμένο

Μάθε Αγγλικά αφιερώνοντας μόνο 5 λεπτά τη μέρα. Δωρεάν.