Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

https://www.duolingo.com/SonaTB

Mình lỡ tay tắt mic. Bây giờ bật lại như thế nào hả các chế

2 năm trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/SonaTB

thanks bạn nhé... mình cũng chỉnh được rồi <3

2 năm trước