https://www.duolingo.com/SonaTB

Mình lỡ tay tắt mic. Bây giờ bật lại như thế nào hả các chế

2 năm trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/SonaTB

thanks bạn nhé... mình cũng chỉnh được rồi <3

2 năm trước
Học một ngôn ngữ chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.