1. Diễn đàn
  2. >
  3. Chủ đề Troubleshooting
  4. >
  5. Mình lỡ tay tắt mic. Bây giờ …

https://www.duolingo.com/profile/SonaTB

Mình lỡ tay tắt mic. Bây giờ bật lại như thế nào hả các chế

December 20, 2015

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/SonaTB

thanks bạn nhé... mình cũng chỉnh được rồi <3

Learn a language in just 5 minutes a day. For free.