https://www.duolingo.com/thaopt.ducnghiep

"Do you want a sponge for your kitchen?"

3 năm trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/thaopt.ducnghiep

tôi muốn có một miếng bọt biển cho nhà bếp của bạn

3 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.