Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

https://www.duolingo.com/thaopt.ducnghiep

"Do you want a sponge for your kitchen?"

2 năm trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/thaopt.ducnghiep

tôi muốn có một miếng bọt biển cho nhà bếp của bạn

2 năm trước