Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Nó thì rẻ tiền hơn khi đi bằng xe bus."

Dịch:It is cheaper to go by bus.

2 năm trước

9 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Kyky0011

ai giải thích giúp mình "it is cheaper than going by bus" sao sại vậy?

2 năm trước

https://www.duolingo.com/huynhtoan

Vì nếu không có chủ ngữ thì động từ bạn phải thêm ing. VD: Going by bus is cheaper.

2 năm trước

https://www.duolingo.com/hauvanhr

Kyky0011: khi bạn thêm "than" thì phải thêm đối tượng sau "than +.." để so sánh. Ví dụ: "going by bus is cheaper than going by taxi"

3 tháng trước

https://www.duolingo.com/ThienOc
ThienOc
  • 21
  • 12
  • 64

Nên dùng cấu: "nó thì rẻ tiền hơn đi xe buýt" thì hợp hơn

2 năm trước

https://www.duolingo.com/phuong806414

Khánh Ly câu của bạn là " rẻ tiền hơn đi xe buýt". Câu của admin nghĩa là " đi xe buýt rẻ tiền hơn". 2 câu nghĩa khác nhau hoàn toàn.

1 năm trước

https://www.duolingo.com/duytan213

It is cheaper when go to by bus .dk k các bạn?

1 năm trước

https://www.duolingo.com/hauvanhr

trong câu của bạn thì động từ "go" chưa có chủ ngữ

3 tháng trước

https://www.duolingo.com/Trnt322715

Tại sao It is cheaper to travel by bus lại không được vậy

1 năm trước

https://www.duolingo.com/hauvanhr

Ad xem câu tiếng Việt nói như vậy rất không thuận miệng, thường thì nói là "đi xe bus thì rẻ hơn".

Dù sao điều này cũng không quan trọng vì đây là chương trình học tiếng Anh chứ không phải học tiếng Việt :)

3 tháng trước