"Six and two is eight."

Translation:Sześć i dwa to osiem.

December 22, 2015

6 Comments


https://www.duolingo.com/miriku1

Why not "jest osiem" as well as "to osiem"?

December 22, 2015

https://www.duolingo.com/luless

It sounds weird. Also using 'i' as a '+' sign is not correct in math. You can always say that 6 and 2 is 62 or 6 AND 2 IS true. When reading 6+2=8 you would say 'sześć plus dwa równa się osiem'.

December 22, 2015

https://www.duolingo.com/LICA98

sześć i dwa to jest osiem?

September 29, 2018

https://www.duolingo.com/Jellei

eh, ok

September 30, 2018

https://www.duolingo.com/ajan06

6 i 2 to cyfry. Żeby powiedzieć 6+2=8 nie można dosłownie tłumaczyć z angielskiego Poprawne formy: Sześć plus dwa równa się osiem Sześć dodać dwa równa się osiem

January 9, 2019

https://www.duolingo.com/Jellei

To zdanie to trochę taki skrót myślowy... a twórcy najwyraźniej nie uznali takich wyrażeń jak "plus" czy "równa się" za wystarczająco ważne, by ich uczyć.

January 9, 2019
Learn Polish in just 5 minutes a day. For free.