1. Forum
  2. >
  3. Topic: Polish
  4. >
  5. "Wasza mysz pije wodę."

"Wasza mysz pije wodę."

Translation:Your mouse is drinking water.

December 22, 2015

1 Comment


https://www.duolingo.com/profile/alex_tv80

Wasza mysz mówi po angelsku.

Learn Polish in just 5 minutes a day. For free.