"Những nhà khoa học nghiên cứu địa lý."

Dịch:The scientists study geography.

3 năm trước

6 Nhận xét


https://www.duolingo.com/lethanhhai94

Mình dùng "research" sao lại sai

2 năm trước

https://www.duolingo.com/HongPhiLun

Phần này đọc hoài mà máy không nhận âm micro,

3 năm trước

https://www.duolingo.com/hieule81502

Theo mình /to learn/ sát nghĩa nghiên cứu hơn so với /to study/

2 năm trước

https://www.duolingo.com/nhung815596

Nghiên cứu là research chứ nhỉ

1 năm trước

https://www.duolingo.com/VoiCoi18

Sao không dùng research nhỉ

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Sunny245

My answer should be considered correctly:"the scientists study the geography"

1 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.