1. Forum
  2. >
  3. Topic: Danish
  4. >
  5. "Du er svag, du behøver mad."

"Du er svag, du behøver mad."

Translation:You are weak, you need food.

December 22, 2015

3 Comments


https://www.duolingo.com/profile/Petr88

Normalt bruger man ikke verbet 'behøver' i positive sætninger, men derimod sammen med negationer eller i spørgende sætninger. Derfor mener jeg ikke, at sætningen er korrekt.


https://www.duolingo.com/profile/VeeMarie4

Me, ten minutes after eating

Learn Danish in just 5 minutes a day. For free.