Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Trees are the symbol of life."

Dịch:Những cái cây là biểu tượng cho cuộc sống .

2 năm trước

5 Nhận xét


https://www.duolingo.com/ThunNguyn19

Những cây là biểu tượng của sự sống.

1 năm trước

https://www.duolingo.com/dangkien92

Những cái cây là dấu hiệu của sự sống. MĨnh nghĩ cũng ổn mà

2 năm trước

https://www.duolingo.com/DangHoa2

Những cái cây là biểu tượng cuộc sống . Tôi nghĩ là đúng

1 năm trước

https://www.duolingo.com/GiaHy9

Những cái cây là dấu hiệu của sự sống" mà sai á, bó tay rồi đấy

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Blankland

tôi cũng dịch là "dấu hiệu" và bị báo sai????!!!!

1 năm trước