Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"I am going to start walking."

Dịch:Tôi sẽ bắt đầu đi bộ.

2 năm trước

6 Nhận xét


https://www.duolingo.com/NcsMnP

Đáp án đã được cập nhập theo ý muốn các bạn!

<pre> Admin </pre>
1 năm trước

https://www.duolingo.com/TrnHiV

Tôi sắp đi bộ

1 năm trước

https://www.duolingo.com/thuy311

Đề nghị bổ sung thêm chữ bộ, đi bộ nhé

1 năm trước

https://www.duolingo.com/PhongQuocDinh

Toi se bat dau di bo. Gio con chua update.

1 năm trước

https://www.duolingo.com/caothhi
caothhi
  • 15
  • 10
  • 5
  • 2

Có hiểu gì đâu hả Nguyễn Lê Duy Anh

1 năm trước

https://www.duolingo.com/haonth

Nhập vào Tôi sẽ bắt đầu đi bộ mà cứ báo sai mãi là sao?

1 năm trước